Đăng Ký Dùng Thử Nutren Junior


Chương trình đăng ký dùng thử NUTREN JUNIOR hiện đang tạm dừng.
Bố mẹ có thể để lại thông tin để được ưu tiên nhận sản phẩm dùng thử ngay khi chương trình tiếp theo diễn ra trong thời gian tới.
CÁCH ĐĂNG KÝ
CÁCH NHẬN QUÀ

Ngày sinh

Nestlé Health Science sẽ liên hệ số điện thoại này để giao hàng

Bạn hãy nhập đúng thông tin cho việc đối chiếu lúc nhận quà

Ngày sinh của bé

ĐẠM WHEY – CÂN NẶNG CHUẨN
SYNBIOTICS – TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH
DHA – PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO
THÀNH PHẦN
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
banner-two
commentHeading
buyNowHeading
SUY DINH DƯỠNG LÀ GÌ?
LÀM SAO ĐỂ BIẾT TRẺ NHẸ CÂN, SUY DINH DƯỠNG?
VÌ SAO TRẺ BỊ SUY DINH DƯỠNG?
HẬU QUẢ CỦA SUY DINH DƯỠNG
LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ SUY DINH DƯỠNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Savage et al.,Whey- vs Casein-Based Enteral Formula and Gastrointestinal Function in Children With Cerebral Palsy, JPEN J Parenter Enteral Nutr 2012 36: 118S
2. Tsutsumi R, Tsutsumi YM. Peptides and proteins in whey and their benefits for human health. Austin J Nutri Food Sci 2014;(1):1002
3. Austin J Nutri Food Sci 2014;(1): 1002. Carlson SE., Colombo J., Docosahexaenoic Acid and Arachidonic Acid Nutrition in Early Development. Adv Pediatr. 2016 August ; 63(1):453-471
4. Polymeric formulation enriched with pre- and probiotics in critically ill children, Satellite Symposium Proceedings from the 43rd
ESPGHAN Congress