Dikey Vitamin Group

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:25
Dikey Vitamin Group là công ty dinh dưỡng hoạt động và VMHS trực tiếp đến người tiêu dùng hàng đầu và phát triển nhanh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ . Tập trung vào sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh thể chất và tinh thần, công ty sản xuất và phân phối các thương hiệu mà mình sở hữu, kiểm soát và của bên thứ ba.

Procise Dx

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:25
Prometheus Biosciences là công ty công nghệ sinh học sáng tạo, tiến hành khoa học đột phá để khám phá và phát triển liệu pháp mới và các ứng viên sản phẩm chẩn đoán đồng hành để điều trị bệnh qua trung gian miễn dịch, đầu tiên bắt đầu với bệnh viêm ruột (IBD).

Prometheus Biosciences

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:25
Prometheus Biosciences là công ty công nghệ sinh học sáng tạo, tiến hành khoa học đột phá để khám phá và phát triển liệu pháp mới và các ứng viên sản phẩm chẩn đoán đồng hành để điều trị bệnh qua trung gian miễn dịch, đầu tiên bắt đầu với bệnh viêm ruột (IBD).

Phagenesis

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:07
Chúng tôi có khoản đầu tư vào Phagenesis, một công ty UK đang tìm cách điều trị chứng khó nuốt với một thiết bị sáng tạo dùng điện kích thích hầu họng.

Flagship Pioneering

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:07
Quan hệ đối tác của chúng tôi với Flagship Pioneering tập trung vào trợ giúp khởi nghiệp liên quan đến sức khỏe dinh dưỡng và nhằm giúp chúng tôi tiếp cận sớm các hiểu biết sâu sắc và công nghệ sáng tạo hàng đầu của Flagship. Chúng tôi chủ yếu tập trung đầu tư vào các công ty doanh nghiệp đang triển khai những công nghệ đột phá về liệu pháp dinh dưỡng mới liên quan đến não, sức khỏe dạ dày ruột và chuyển hóa.

Enterome

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:07
Enterome là đơn vị tiên phong trong phát triển dược phẩm và chẩn đoán mới, trợ giúp các liệu pháp cá nhân hóa ở các bệnh liên quan đến microbiome như bệnh viêm ruột(IBD), ung thư và bệnh chuyển hóa.

Cerecin

Member for

3 weeks 4 days
HCP ID number type
CRM
Notifications
On
Profile Complete
On
Submitted by Olha.Tkachiv@u… on Thu, 06/02/2022 - 22:07
Cerecin tập trung vào phát triển các liệu pháp và giải pháp sức khỏe não. Hợp chất hàng đầu của Cerecin, tricaprilin, giải quyết tình trạng thiếu chuyển hóa đi kèm với bệnh Alzheimer bằng cách cung cấp cho não nền năng lượng thay thế.