Trên trang web này chúng tôi sử dụng cookies của chúng tôi và của bên thứ ba để cải thiện kinh nghiệm sử dụng website của người dùng. Bằng việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn đã đồng ý với quy định này. Bạn có thể tham khảo thêm bằng cách đọc “Chính sách Cookies” Ok Chính sách Cookies

Hội đồng quản trị

 • Peter Brabeck-Letmathe

  Chairman of the Board of Directors, Nestlé S.A
  Chairman of the Board of Directors, Nestlé Health Science S.A.

 • Paul Bulcke

  CEO Nestlé S.A.
  Administrateur Délégué, Nestlé Health Science S.A.

 • Greg Behar

  CEO, Nestlé Health Science S.A.

 • Emmanuel Baetge

  Head of Nestlé Institute of Health Sciences

 • Luis Cantarell

  Executive Vice President Nestlé S.A.
  Zone Director for EMENA (Europe, Middle East and North Africa)

 • Stefan Catsicas

  Chief Technology Officer Nestlé S.A.

 • James Gilbert

  Senior Healthcare Industry Executive

 • François-Xavier Roger

  Chief Financial Officer, Nestlé S.A.

 • Ulf Wiinberg

  Senior Healthcare Industry Executive