Trên trang web này chúng tôi sử dụng cookies của chúng tôi và của bên thứ ba để cải thiện kinh nghiệm sử dụng website của người dùng. Bằng việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn đã đồng ý với quy định này. Bạn có thể tham khảo thêm bằng cách đọc “Chính sách Cookies” Ok Chính sách Cookies

Chính sách bảo mật

For English version

Có hiệu lực từ ngày 15.09.2015; cập nhật lần cuối ngày 11.09.2015

Đơn vị của Nestlé vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ("Nestlé") cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào Nestlé trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là "dữ liệu cá nhân".

Thông báo này ("Thông báo về Quyền Riêng tư") đặt ra:

 1. Phạm vi và việc chấp nhận
 2. Dữ liệu cá nhân được Nestlé thu thập
 3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em
 4. Tại sao Nestlé thu thập dữ liệu cá nhân và Nestlé sử dụng chúng như thế nào
 5. Nestlé chia sẻ dữ liệu cá nhân
 6. Quyền của bạn
 7. An toàn và giữ lại dữ liệu
 8. Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi


1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bằng việc sử dụng các Trang Nestlé (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin đừng sử dụng các Trang Nestlé (như được định nghĩa dưới đây) hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.

Nestlé bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

Về đầu trang


2. Dữ liệu được Nestlé thu thập

Nestlé có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ các trang web Nestlé, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ các trang có thương hiệu Nestlé hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook) (các Trang Nestlé);

 • Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của Nestlé; và

 • Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà Nestlé, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.


2.1 Dữ liệu mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Đó là dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi với việc bạn đồng ý vì một mục đích cụ thể, bao gồm:

 • Thông tin liên lạc cá nhân, bao gồm thông tin cho phép Nestlé liên lạc trực tiếp với bạn (ví dụ như tên, địa chỉ nhà hoặc thư (điện tử) và số điện thoại);

 • Thông tin nhân khẩu, bao gồm ngày sinh, tuổi, giới tính, vị trí (chẳng hạn như mã code, thành phố, bang, và vị trí địa lý), sản phẩm ưa thích, sở thích, quan tâm, thông tin về hộ gia đình hoặc lối sống;

 • Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin để mua hàng (ví dụ như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ xuất hóa đơn);

 • Thông tin đăng nhập tài khoản, bao gồm thông tin bất kỳ cần để bạn thiết lập tài khoản người dùng với Nestlé (ví dụ như ID/địa chỉ đăng nhập, tên người dùng, mật mã và câu hỏi/trả lời an ninh);

 • Phản hồi của người tiêu dùng, bao gồm thông tin mà bạn chia sẻ với Nestlé về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Nestlé (ví dụ như các nhận xét và đề xuất, chứng thực của bạn hoặc các phản hồi khác liên quan đến các sản phẩm Nestlé); và

 • Nội dung do người tiêu dùng tạo ra, bao gồm nội dung bất kỳ (ví dụ như hình ảnh, video và câu chuyện của cá nhân) mà bạn tạo ra sau đó chia sẻ với Nestlé (và có thể với người khác) bằng cách tải lên Trang Nestlé.


2.2 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với các Trang Nestlé

Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với các Trang Nestlé. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến chúng.


2.3 Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn từ các nguồn hợp pháp nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn. Các nguồn như vậy bao gồm những người thu thập dữ liệu bên thứ ba, đối tác quảng cáo của Nestlé, nguồn công khai và các địa chỉ mạng xã hội bên thứ ba. Thông tin như vậy có thể bao gồm:

 • Thông tin liên lạc cá nhân; và

 • Dữ liệu cá nhân bất kỳ vốn là một phần của lý lịch của bạn trên một mạng xã hội bên thứ ba (ví dụ như Facebook) và là phần mà bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba đó chia sẻ với chúng tôi (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, giới tính, ngày sinh, thành phố, ảnh lý lịch, số căn cước người dùng, danh sách bạn hữu). Bạn có thể hiểu thêm về dữ liệu mà chúng tôi có thể có được về bạn bằng cách ghé vào trang web của mạng xã hội bên thứ ba liên quan.

Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về các cá nhân khi chúng tôi mua các công ty khác.

Về đầu trang


3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Nestlé không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu Nestlé phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, Nestlé sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Nestlé có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.

Về đầu trang


4. Tại sao Nestlé thu thập dữ liệu cá nhân và Nestlé sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

Nestlé thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Nestlé có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 • Đơn đặt hàng - để xử lý và gửi đơn đặt hàng và thông báo cho bạn về tình trạng của đơn đặt hàng của bạn. Xin vui lòng ghi nhận rằng có nhiều trang web thương mại điện tử bán các sản phẩm của Nestlé nhưng không do Nestlé kiểm soát hoặc vận hành. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách của họ, kể cả về quyền riêng tư, trước khi tiến hành mua thứ bất kỳ trên các trang web đó.

 • Duy trì tài khoản - để tạo và duy trì các tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm quản lý các chương trình về lòng trung thành của khách hàng hoặc chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.

 • Dịch vụ người tiêu dùng - để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.

 • Tham gia của người tiêu dùng - để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.

 • Cá nhân hóa - Nestlé có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho Nestlé một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép Nestlé phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:

  • Trang web - để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các trang web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;
  • Sản phẩm - để cải thiện sản phẩm của Nestlé, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và
  • Quảng cáo dựa trên lợi ích - để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà Nestlé làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên các Trang Nestlé phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên các trang của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.
 • Thông tin tiếp thị - để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về Nestlé, các sản phẩm và dịch vụ của Nestlé, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử (ví dụ như SMS, thư điện tử và quảng cáo trực tuyến) và bằng thư tín.

  Nếu bạn chọn đồng ý tiếp nhận SMS, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về nhận SMS sẽ áp dụng, có thể là với mức phí nào đó.

 • Các thông tin xã hội – để cung cấp cho bạn một số thông tin xã hội, bao gồm:

  • Các thông tin cộng đồng trang web trên Trang Nestlé

   Khi bạn truy cập một Trang Nestlé có thông tin cộng đồng và tải lên hoặc chia sẻ công thức chế biến, hình ảnh, video, tác phẩm nghệ thuật hay nội dung khác, Nestlé có thể sử dụng và hiển thị dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ trên các trang đó.

  • Hạng mục có tính lan truyền của trang web

   Nestlé có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các hạng mục có tính lan truyền trên trang web, chẳng hạn như chương trình kể cho bạn, tại đó bạn có thể chia sẻ một số tin tức nhất định, thông tin về sản phẩm, xúc tiến bán hàng hoặc nội dung khác với gia đình hoặc bạn bè.

   Thường thì việc đó cần thu thập và sử dụng thông tin liên lạc cá nhân (ví dụ như tên và địa chỉ thư điện tử) nên thông điệp/nội dung dùng một lần được chọn có thể được chuyển đến những người nhận.

  • Mạng xã hội của bên thứ ba

   Nestlé có thể sử dụng dữ liệu cá nhân khi bạn tương tác với các hạng mục mạng xã hội bên thứ ba như “Facebook Connect” hoặc “Facebook Like”. Những hạng mục này có thể được tích hợp trên các Trang Nestlé, kể cả cho các mục tiêu như điều khiển các cuộc thi và cho phép bạn chia sẻ nội dung với bạn bè.

  • Nếu bạn sử dụng các hạng mục đó, Nestlé có thể có khả năng lấy được một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn từ thông tin trên mạng xã hội của bạn. Bạn có thể biết thêm về cách thức các hạng mục đó hoạt động, và dữ liệu lý lịch mà Nestlé có thể lấy được từ bạn, bằng cách truy cập trang web của mạng xã hội của bên thứ ba liên quan.

Về đầu trang


5. Nestlé chia sẻ dữ liệu cá nhân

Nestlé không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.

Nestlé có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác, nhưng chỉ trong các bối cảnh như sau:


5.1 Công ty liên kết

Nestlé có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của mình cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.


5.2 Nhà cung cấp dịch vụ

Nestlé có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ, đại điện hoặc nhà thầu để cung cấp dịch vụ nhân danh mình, kể cả để quản lý các Trang Nestlé và các dịch vụ sẵn sàng cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý bằng cách phù hợp dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó.

Nestlé yêu cầu các bên thứ ba đó, có thể ở bên ngoài quốc gia mà từ đó bạn đã truy cập Trang hoặc dịch vụ Nestlé, tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ dữ liệu liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, thường là dưới hình thức một văn bản thỏa thuận.


5.3 Đối tác và đồng khuyến mại

Nestlé có thể tiến hành một chương trình hoặc khuyến mại bán hàng theo dạng liên doanh hoặc đồng tài trợ với công ty khác, và vì việc bạn tham gia vào hoạt động đó, Nestle thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với công ty khác nếu bạn đã chọn cho phép nhận thông tin trực tiếp từ công ty đó. Nestlé khuyến khích bạn đọc Thông báo về Quyền Riêng tư của bất kỳ công ty nào như vậy trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị thu thập hoặc chia sẻ với công ty nào đó không phải Nestlé, lúc nào bạn cũng có thể chọn bạn không tham gia vào hoạt động đó. Nếu bạn chọn cho phép chia sẻ các thông tin từ công ty đó, hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có quyền chọn từ chối và bạn sẽ cần liên lạc trực tiếp với công ty để thực hiện điều đó.


5.4 Yêu cầu pháp lý và chuyển giao kinh doanh

Nestlé có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều đó là do luật pháp yêu cầu, và nếu theo phán đoán trung thực của Nestlé, việc tiết lộ hợp pháp đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các qui trình pháp lý hoặc đáp ứng bất kỳ khiếu nại nào.

Trong trường hợp sát nhập toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, hoặc Neslé được công ty khác mua toàn bộ hoặc một phần, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được Nestlé duy trì, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Về đầu trang


6. Quyền của bạn


6.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị

Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về Nestlé và có thể làm điều đó bằng cách:

(a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;

(b) nếu bạn có một tài khoản với Nestlé, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc

(c) liên lạc với chúng tôi.

Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ Nestlé, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).


6.2 Truy cập và sửa chữa

Bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu truy cập. Nếu Nestlé không thể cung cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, Nestlé sẽ cho bạn biết những lý do tại sao.

Bạn cũng có quyền yêu cầu Nestlé sửa những điểm không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có tài khoản với Nestlé tại một Trang Nestlé, thường thì việc đó có thể được thực hiện thông qua (các) phần "tài khoản của bạn" hoặc “lý lịch của bạn” trên Trang Nestlé (nếu có). Một cách khác là bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu sửa dữ liệu của bạn.

Về đầu trang


7. An toàn và giữ lại dữ liệu


7.1 An toàn dữ liệu

Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, Nestlé đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành - Nestlé lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của Nestlé có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Nestlé cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này.

 • Mã hóa thông tin thanh toán - Nestlé sử dụng quá trình mã hóa tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ thông tin tài chính nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về thẻ tín dụng được gửi qua Internet (ví dụ như khi bạn thanh toán thông qua các cửa hàng trực tuyến của Nestlé).

 • Xác thực trước đối với việc truy cập tài khoản - Nestlé đòi hỏi các khách hàng đã đăng ký của mình xác nhận danh tính của họ (ví dụ như ID và mật mã đăng nhập) trước khi họ có thể truy cập hoặc tiến hành những thay đổi với tài khoản của họ. Việc này nhằm ngăn ngừa việc truy cập trái phép.

Hãy lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không được áp dụng đối với dữ liệu cá nhân mà bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng như các trang web cộng đồng.


7.2 Lưu giữ

Nestlé sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

Về đầu trang


8. Liên lạc với chúng tôi

Nestlé hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của Nestlé, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:


9. Gọi điện thoại

     TP. HCM: 08-39113737
     Hà Nội: 04-37763366
     Hotline: 1800 6699 (Miễn phí cuộc gọi)


10. Gửi thư điện tử đến consumer.services@vn.nestle.com


11. Gửi thư đến Phòng Dịch Vụ Người Tiêu Dùng

     Công ty Nestlé Việt Nam
     Lầu 5, Toà Nhà Empress
     138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Copyright © Tháng 09 năm 2015 Nestlé

Về đầu trang