Trên trang web này chúng tôi sử dụng cookies của chúng tôi và của bên thứ ba để cải thiện kinh nghiệm sử dụng website của người dùng. Bằng việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn đã đồng ý với quy định này. Bạn có thể tham khảo thêm bằng cách đọc “Chính sách Cookies” Ok Chính sách Cookies

Giá trị

Tạo ra Giá trị Chung


Tạo ra Giá trị Chung (Creating Shared Value :CSV) là một phần cơ bản của cách Nestlé làm kinh doanh. CSV tập trung vào việc tạo ra giá trị cho xã hội và các cổ đông.

Nestlé Health Science đã cung cấp các giải pháp dinh dưỡng được thiết kế để giúp cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân, thúc đẩy quản lý chế độ ăn uống của bệnh nhân, và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Nestlé Y tế Khoa học cũng cam kết giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, chúng tôi hướng đến phát triển các liệu pháp dinh dưỡng dựa trên khoa học giúp thay đổi quá trình quản lý sức khỏe.

 Link:http://www.nestle.com/csv


Viện Khoa học Sức khỏe Nestlé

 

Viện Khoa học Sức khỏe Nestlé — giống như Nestlé Health Science, được thành lập vào tháng 01/2011  — là đối tác nghiên cứu trong các nhiệm vụ tiên phong của Nestlé Health Science. Viện cung cấp cơ sở khoa học cho các phương pháp dinh dưỡng giúp thay đổi tiến trình của sức khỏe.

 Để tạo cơ sở khoa học cho dinh dưỡng khoa học sức khỏe của tương lai, các nhà khoa học của Viện đang tiến hành nghiên cứu nền tảng trong các hệ thống sinh học tích hợp. Sử dụng tin sinh học để tích hợp dữ liệu và mô hình hóa lộ trình, nghiên cứu này tiếp cận việc cho phép sự kết hợp một loạt không giới hạn các dữ liệu khoa học từ gene và nghiên cứu lâm sàng để có được cái nhìn mới về cơ chế cơ bản của sức khỏe và bệnh tật.

 Link: http://www.nestleinstitutehealthsciences.comViện Dinh dưỡng Nestlé

 

Viện Dinh dưỡng Nestlé (NNI) chia sẻ theo cách tương tác các thông tin khoa học, giáo dục với các chuyên gia sức khỏe, các nhà khoa học và cộng đồng dinh dưỡng và các bên liên quan.

 NNI cung cấp một tập hợp lớn các nguồn lực bao gồm loạt ấn phẩm Medline, các học bổng học tập, các khóa học dinh dưỡng, học tập y khoa liên tục qua E-Learning, công cụ thực tế, hội thảo khoa học và hội thảo vệ tinh. Những nguồn này có thể truy cập thông qua trang web tương tác của chúng tôi (www.nestlenutrition-institute.org).

 Tất cả các nguồn tài nguyên của chúng tôi, bao gồm cả một kho lưu trữ của hơn 3000 ấn phẩm và 400 hội nghị trực tuyến, cung cấp miễn phí cho cộng đồng y tế.

 Bằng cách chia sẻ thông tin khoa học và giáo dục, Viện  khuyến khích "Khoa học cho Dinh dưỡng Tốt hơn" để góp phần vào việc tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân trên khắp thế giới.