Giá trị cốt lõi

Kiến tạo Giá trị Sẻ chia

Kiến tạo Giá trị Sẻ chia (Creating Shared Value :CSV) là nền tảng kinh doanh của Tập đoàn Nestlé, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho xã hội và cộng đồng. Hiện nay, Nestlé Health Science đã và đang cung cấp các giải pháp dinh dưỡng giúp cải thiện kết quả điều trị, thúc đẩy việc quản lý chế độ ăn uống và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Nestlé Health Science đồng thời cam kết cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, chúng tôi hướng đến việc phát triển các liệu pháp dinh dưỡng dựa trên khoa học giúp thay đổi quá trình quản lý sức khỏe.

Link: http://www.nestle.com/csv