Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Nestlé Health Science mang đến cuộc sống khỏe mạnh từ nền tảng dinh dưỡng vững vàng. Với vị trí dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng, chúng tôi mang đến giải pháp chăm sóc cho những người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng và cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng đột phá cho bệnh nhân, cho khách hàng, giúp họ hồi phục và cải thiện sức khỏe, hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn.

KHÔNG CHỈ MANG ĐẾN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG, CHÚNG TÔI CÒN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Nestlé Health Science tin rằng một hành tinh khỏe mạnh, trong lành chính là nền tảng để mọi người cải thiện sức khỏe và hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu khoa học dinh dưỡng và mang đến những sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, chúng tôi còn quan tâm đến sự bền vững của môi trường trong suốt quá trình sản xuất, từ giai đoạn nguyên liệu cho đến khi thành phẩm.

Từ nguồn sữa chất lượng, giảm “dấu chân carbon” trong quá trình sản xuất

Sữa được sử dụng trong các sản phẩm từ Nestlé Health Science có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ, trang trại xuất xứ và chịu sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhiều điểm trong suốt hành trình từ trang trại đến thành phẩm; đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi đã làm việc với những nhà cung cấp sữa của mình như tập đoàn Valio®, đề ra những mục tiêu đầy tham vọng hướng đến hạn chế biến đổi khí hậu, với kế hoạch cắt giảm toàn bộ lượng khí carbon dioxide trong quá trình sản xuất sữa vào năm 2035. Để làm được điều này, các trang trại thuộc chuỗi cung ứng của Nestlé Health Science đã áp dụng các biện pháp tích cực như: sản xuất khí sinh học của riêng họ từ phân bò để thay thế nhiên liệu hóa thạch, phát triển bao bì từ thực vật, canh tác carbon (sử dụng các phương pháp canh tác phù hợp và lựa chọn thực vật để liên kết carbon trong đất), và cho bò ăn cỏ thay vì đậu nành.

Valio® là một tập đoàn được sở hữu bởi 4300 nông dân chăn nuôi bò sữa, thuộc 14 hợp tác xã trên khắp Phần Lan. Valio® đã được bình chọn là một trong những thương hiệu bền vững của Phần Lan từ năm 2014, dựa trên các tiêu chí về đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, sự đổi mới và phúc lợi cho động vật. Tại Nestlé Health Science, chúng tôi đề cao những giá trị này và luôn hướng đến hợp tác với những nhà cung cấp theo đuổi sự bền vững trong quá trình sản xuất để bảo vệ hành tinh xanh.

Đến quá trình sản xuất bền vững, hướng đến ZERO WASTE – KHÔNG CHẤT THẢI

Nestlé Health Science luôn hướng đến tính bền vững khi sản xuất. Trong năm 2019 và 2020, tất cả các nhà máy của chúng tôi tại Eau Claire và Berlin đã giảm lượng chất thải chôn lấp về zero. Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi đã giảm lượng nước sử dụng và giảm mạnh lượng khí phát thải (có thể gây hiệu ứng nhà kính) trong quá trình sản xuất tại các nhà máy trên toàn thế giới. Mục tiêu chúng tôi hướng đến trong năm 2025 là vận hành toàn bộ công ty bằng nguồn năng lượng tái tạo.

Và bao bì thân thiện với môi trường

Nestlé Health Science luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp bền vững không chỉ về khoa học dinh dưỡng mà còn giúp khách hàng, bệnh nhân hình thành những thói quen tích cực hơn: thói quen tái chế bao bì và bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh. Chúng tôi đặt ra mục tiêu đảm bảo rằng 100% bao bì sản phẩm từ Nestlé Health Science đều có thể được tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2025.

Thông qua những sáng kiến tích cực

  • Sử dụng muỗng và nắp sản phẩm từ nhựa có nguồn gốc thực vật
  • Giảm 45% lớp nhựa cán mỏng bọc bên ngoài vỏ hộp sản phẩm
  • Thay thế ống hút bằng các sản phẩm dạng nắp vặn, với ống hỗ trợ uống dễ dàng

Nestlé Health Science tin rằng một hành tinh khỏe mạnh, trong lành chính là nền tảng để mọi người cải thiện sức khỏe và hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu khoa học dinh dưỡng và mang đến những sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, chúng tôi còn quan tâm đến sự bền vững của môi trường trong suốt quá trình sản xuất, từ giai đoạn nguyên liệu cho đến khi thành phẩm.

Từ nguồn sữa chất lượng, giảm “dấu chân carbon” trong quá trình sản xuất

Sữa được sử dụng trong các sản phẩm từ Nestlé Health Science có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ, trang trại xuất xứ và chịu sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhiều điểm trong suốt hành trình từ trang trại đến thành phẩm; đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi đã làm việc với những nhà cung cấp sữa của mình như tập đoàn Valio®, đề ra những mục tiêu đầy tham vọng hướng đến hạn chế biến đổi khí hậu, với kế hoạch cắt giảm toàn bộ lượng khí carbon dioxide trong quá trình sản xuất sữa vào năm 2035. Để làm được điều này, các trang trại thuộc chuỗi cung ứng của Nestlé Health Science đã áp dụng các biện pháp tích cực như: sản xuất khí sinh học của riêng họ từ phân bò để thay thế nhiên liệu hóa thạch, phát triển bao bì từ thực vật, canh tác carbon (sử dụng các phương pháp canh tác phù hợp và lựa chọn thực vật để liên kết carbon trong đất), và cho bò ăn cỏ thay vì đậu nành.

Valio® là một tập đoàn được sở hữu bởi 4300 nông dân chăn nuôi bò sữa, thuộc 14 hợp tác xã trên khắp Phần Lan. Valio® đã được bình chọn là một trong những thương hiệu bền vững của Phần Lan từ năm 2014, dựa trên các tiêu chí về đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, sự đổi mới và phúc lợi cho động vật. Tại Nestlé Health Science, chúng tôi đề cao những giá trị này và luôn hướng đến hợp tác với những nhà cung cấp theo đuổi sự bền vững trong quá trình sản xuất để bảo vệ hành tinh xanh.

Đến quá trình sản xuất bền vững, hướng đến ZERO WASTE – KHÔNG CHẤT THẢI

Nestlé Health Science luôn hướng đến tính bền vững khi sản xuất. Trong năm 2019 và 2020, tất cả các nhà máy của chúng tôi tại Eau Claire và Berlin đã giảm lượng chất thải chôn lấp về zero. Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi đã giảm lượng nước sử dụng và giảm mạnh lượng khí phát thải (có thể gây hiệu ứng nhà kính) trong quá trình sản xuất tại các nhà máy trên toàn thế giới. Mục tiêu chúng tôi hướng đến trong năm 2025 là vận hành toàn bộ công ty bằng nguồn năng lượng tái tạo.

Và bao bì thân thiện với môi trường

Nestlé Health Science luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp bền vững không chỉ về khoa học dinh dưỡng mà còn giúp khách hàng, bệnh nhân hình thành những thói quen tích cực hơn: thói quen tái chế bao bì và bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh. Chúng tôi đặt ra mục tiêu đảm bảo rằng 100% bao bì sản phẩm từ Nestlé Health Science đều có thể được tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2025.

Thông qua những sáng kiến tích cực

  • Sử dụng muỗng và nắp sản phẩm từ nhựa có nguồn gốc thực vật
  • Giảm 45% lớp nhựa cán mỏng bọc bên ngoài vỏ hộp sản phẩm
  • Thay thế ống hút bằng các sản phẩm dạng nắp vặn, với ống hỗ trợ uống dễ dàng

NESTLÉ HEALTH SCIENCE TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC DINH DƯỠNG VÀ CAM KẾT NUÔI DƯỠNG HÀNH TINH XANH CHO THẾ HỆ MAI SAU

Nestlé Health Science hướng đến vị thế tiên phong trong việc mang đến những thay đổi tích cực về khoa học dinh dưỡng, giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn với những sản phẩm đa dạng, thân thiện với môi trường, đáp ứng mọi nhu cầu và phù hợp mọi lứa tuổi. Những cá nhân khỏe mạnh sẽ tạo nên một xã hội khỏe mạnh và những sản phẩm bền vững sẽ tạo nên một môi trường bền vững. Chọn các sản phẩm, thương hiệu từ Nestlé Health Science cho cuộc sống và môi trường khỏe mạnh hơn.