Phát hiện và đánh giá chứng khó nuốt

Chứng khó nuốt có thể được phát hiện thông qua việc quan sát những triệu chứng thể hiện trong bữa ăn. Dựa trên những dấu hiệu đã quan sát được, bạn có thể tham vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được đánh giá và tư vấn chính xác để điều trị. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng những bảng câu hỏi tự đánh giá đã được chứng minh lâm sàng về tính hiệu quả để xác nhận lại những triệu chứng của mình. Qua đó, đảm bảo tính chính xác khi trình bày cùng bác sĩ.

 

EAT-10 là công cụ hỗ trợ tự đánh giá tình trạng nuốt do Giáo sư Belafsky soạn thảo dưới sự bảo trợ của Nestlé Health Science; thông qua việc trả lời các câu hỏi, bạn có thể tự chẩn đoán tình trạng khó nuốt của mình. Nếu tổng điểm cao hơn hoặc bằng 3, thì bạn đang gặp chứng khó nuốt và cần gặp bác sĩ ngay.

eay-4-0

Kết quả của EAT-10 cũng như các công cụ, bảng câu hỏi tự chẩn đoán khác chỉ mang tính tham khảo nhưng vẫn có giá trị thông tin, giúp các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng khó nuốt của bạn. Điều quan trọng nhất là bạn cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để có hướng điều trị, can thiệp phù hợp.

 

 

TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG KHÓ NUỐT

EAT-10 là công cụ hỗ trợ tự đánh giá tình trạng nuốt, giúp bạn sớm phát hiện chứng khó nuốt, đã được chứng minh lâm sàng về độ chính xác.

TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Sản phẩm liên quan

 

thinken-up

 

Tìm hiểu thêm

 

Tài liệu tham khảo:
  • Belafsky, Peter C., et al. "Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10)." Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 117.12 (2008): 919-924.
  • Clavé Civit P, García Peris P. Guide to diagnosis and nutritional and rehabilitative treatment of oropharyngeal dysphagia. Ed. Glosa, 2011