EAT-10: Công cụ hỗ trợ tự đánh giá tình trạng nuốt

EAT-10: Công cụ hỗ trợ tự đánh giá tình trạng nuốt


MỤC ĐÍCH:

EAT-10 là công cụ hỗ trợ giúp tự đánh giá mức độ khó nuốt của bạn.
Kết quả này chỉ mang tính tham khảo. Hãy trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để có hướng điều trị, can thiệp phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Hãy trả lời từng câu hỏi bằng cách bấm chọn ô có số điểm tương ứng thể hiện mức độ nghiêm trọng mà bạn cảm thấy với từng triệu chứng.


Lưu / In PDF
TRIỆU CHỨNG
ĐIỂM
Tình trạng khó nuốt khiến tôi bị sụt cân*
?
   
Tình trạng khó nuốt khiến tôi không thể ăn uống thoải mái tại hàng quán bên ngoài.*
?
   
Tôi phải rất cố gắng mới nuốt được chất lỏng.*
?
   
Tôi phải rất cố gắng mới nuốt được chất rắn.*
?
   
Tôi phải rất cố gắng mới nuốt được viên thuốc.*
?
   
Nuốt rất đau.*
?
   
Tình trạng khó nuốt khiến tôi mất đi niềm vui ăn uống.*
?
   
Khi tôi nuốt, thức ăn "mắc kẹt" lại ở cổ họng.*
?
   
Tôi ho khi ăn.*
?
   
Tôi sợ nuốt.*
?